Chủ tịch tỉnh Quảng Bình gửi lời cám ơn vì những sự hỗ trợ sau mưa lũ