Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ và tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ và tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ và tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Lên top