Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chia buồn đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top