Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng tòa án trang nghiêm thể hiện chúng ta luôn hướng đến nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm công trình, trụ sở mới toà án nhân dân tối cao. Ảnh: Danh Dự.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm công trình, trụ sở mới toà án nhân dân tối cao. Ảnh: Danh Dự.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm công trình, trụ sở mới toà án nhân dân tối cao. Ảnh: Danh Dự.
Lên top