Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: TTXVN.
Lên top