Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Ảnh Báo chí Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Ảnh Báo chí Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Ảnh Báo chí Hải Dương
Lên top