Chủ tịch Quốc hội trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Lê Phước Thọ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu cao niên tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu cao niên tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu cao niên tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng.
Lên top