Chủ tịch Quốc hội trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ diễn ra tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ diễn ra tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân liệt sĩ diễn ra tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top