Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc. Ảnh: Minh Thành
Lên top