Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez. Ảnh: TTXVN.
Lên top