Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng nay 25.10. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng nay 25.10. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng nay 25.10. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top