Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách tại Đà Nẵng.
Lên top