Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao của Việt Nam lên đường làm việc tại châu Âu. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao của Việt Nam lên đường làm việc tại châu Âu. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao của Việt Nam lên đường làm việc tại châu Âu. Ảnh: Thành Chung
Lên top