Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải phục vụ cuộc sống, kiến tạo phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Lên top