Chủ tịch Quốc hội: "Phải thay đổi cách làm chốt đồng này mua mắm, đồng này mua tương"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cơ chế đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh cũng là cơ chế mới cho cả nước. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cơ chế đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh cũng là cơ chế mới cho cả nước. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cơ chế đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh cũng là cơ chế mới cho cả nước. Ảnh: QH