Chủ tịch Quốc hội: "Phải thay đổi cách làm chốt đồng này mua mắm, đồng này mua tương"

Lên top