Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bạc Liêu cân nhắc hệ quả những dự án thu hồi quá nhiều đất của dân

Chủ tịch QUốc Hội Nguyễn Thị KIm Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch QUốc Hội Nguyễn Thị KIm Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch QUốc Hội Nguyễn Thị KIm Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top