Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Tôi rất thương học sinh hiện nay học quá khổ!”