Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Tôi rất thương học sinh hiện nay học quá khổ!”

Lên top