Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không để nhà máy giấy Lee&Man giống trường hợp của Formosa