Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lên top