Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF - 26) sắp diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF - 26) sắp diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF - 26) sắp diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN