Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Các trụ cột kinh tế cần phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 24. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 24. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 24. Ảnh Q.H
Lên top