Chủ tịch Quốc hội mong muốn có tư vấn, tham mưu xây dựng Quốc hội điện tử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Lên top