Chủ tịch Quốc hội lưu ý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ đối với thiếu nhi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc các dân tộc năm 2017. (Nguồn: tuoitrethudo.vn)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc các dân tộc năm 2017. (Nguồn: tuoitrethudo.vn)