Chủ tịch Quốc hội lên tiếng vụ đánh thuế nhà 700 triệu, sản xuất thuốc giả

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các cử tri huyện Phong Điền.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các cử tri huyện Phong Điền.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các cử tri huyện Phong Điền.
Lên top