Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại KCN Bắc Thăng Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hỏi thăm tình hình tổ chức bầu cử tại khu bỏ phiếu số 8 huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Ảnh: Lương Hạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hỏi thăm tình hình tổ chức bầu cử tại khu bỏ phiếu số 8 huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Ảnh: Lương Hạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hỏi thăm tình hình tổ chức bầu cử tại khu bỏ phiếu số 8 huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top