Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Ảnh: PV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Ảnh: PV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Ảnh: PV.
Lên top