Chủ tịch Quốc hội: Không thể bắt người lao động đổ thêm mồ hôi cho sản xuất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời các cử tri phường An Nghiệp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời các cử tri phường An Nghiệp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời các cử tri phường An Nghiệp
Lên top