Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top