Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top