Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên.
Lên top