Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm ra đời Báo Quân đội nhân dân

Lên top