Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự.
Lên top