Chủ tịch Quốc hội dự IPU-137 ở Nga, thăm chính thức Kazakhstan