Chủ tịch Quốc hội dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương sáng ngày 24.7 - ảnh TTX
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương sáng ngày 24.7 - ảnh TTX
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương sáng ngày 24.7 - ảnh TTX
Lên top