Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)