Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV. Ảnh: QH.
Lên top