Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)