Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Lên top