Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh VGP
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh VGP
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh VGP
Lên top