Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Lên top