Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc về chính sách tài khóa và tiền tệ

Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc về chính sách hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc về chính sách hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc về chính sách hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Ảnh: QH
Lên top