Chủ tịch Quốc hội: Chính sách phải từ cuộc sống, không phải từ văn phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top