Chủ tịch Quốc hội chia sẻ khó khăn, vất vả với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Chủ tịch Quốc hội kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Chủ tịch Quốc hội kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Chủ tịch Quốc hội kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Lên top