Chủ tịch Quốc hội: Các đại biểu đã phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội.
Lên top