Chủ tịch Quốc hội: Anh hùng, chiến sĩ thi đua tỏa sáng tinh thần yêu nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu Thi đua yêu nước. Ảnh: T.Thường
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu Thi đua yêu nước. Ảnh: T.Thường
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu Thi đua yêu nước. Ảnh: T.Thường
Lên top