Chủ tịch nước yêu cầu khen thưởng những tấm gương chống dịch

Đoàn tình nguyện viên đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy
Đoàn tình nguyện viên đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy
Đoàn tình nguyện viên đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy
Lên top