Chủ tịch Nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng, Phó Đô đốc Hải quân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc Hải quân.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc Hải quân.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc Hải quân.
Lên top