Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 8 đại sứ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

Lên top