Chủ tịch Nước trao Quyết định bổ nhiệm 6 đại sứ nhiệm kỳ 2018-2021

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với các đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với các đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với các đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN
Lên top