Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp đón Tổng thống Donald J. Trump tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp đón Tổng thống Donald J. Trump tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp đón Tổng thống Donald J. Trump tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Lên top