Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Lên top